Jongerenpanel duurzaam Fryslân

Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân is een groep Friese jongeren die vanuit verschillende studieachtergronden de provincie Fryslân en andere organisaties adviseert over onderwerpen binnen het thema duurzaamheid. Het Jongerenpanel is er om de mening van de jongeren te vertalen naar concrete adviezen, om jongeren te vertegenwoordigen bij besprekingen en evenementen en om duurzaamheid onder jongeren te promoten.

Leden van het Jongerenpanel Duurzaam Fryslan, 2019

De adviezen bestaan niet uit droge beleidsstukken naar aanleiding van wekenlang onderzoek vanachter de computer, het is allemaal gebaseerd op interactie met de jongeren. Dit doen wij door acties te combineren met informatie winnen. Door hen op een interactieve manier kennis te laten maken met bepaalde thema’s komen we tot adviezen die echt gebaseerd zijn op de mening van de jongeren en blijft het ook bij hen hangen.

De drie belangrijkste kernwaarden van het panel zijn:

  • Iedereen is welkom. Er wordt alles aan gedaan om iedereen die lid wil worden op een gepaste manier bij het panel te betrekken.
  • School (of werk) gaat voor. De leden schatten zelf in hoeveel tijd ze kunnen besteden aan het panel en het is niet de bedoeling dat dit ten koste gaat van werk of school resultaten.
  • Interesse is de drijfveer. Alle leden van het panel zijn vrijwilligers, de projecten en acties die wij doen zijn dus gekozen vanuit eigen interesse.