Leden

Het Jongerenpanel bestaat uit ongeveer 15 leden die eens in de twee weken samen komen om te vergaderen en brainstormen over nieuwe acties. Lijkt het je leuk om ook eens mee te denken? Stuur ons dan een mail op jongerenpanelfryslan@gmail.com.

Bestuur

Bart Scholten
Voorzitter
LinkedIn
Joshua Leemburg
Secretaris
Esther de Kroon
Penningmeester
LinkedIn
Sander Visser
Bestuur functionaris communicatie

Actieve leden

Marten de Vlugt
FacebookLinkedInWebsite
Allard Sym Sprenger
Aukje Sina Zijlstra
Bente
Evert Swart
Jakko Veldstra
Karlijn Barf
Leah Buren
Mirjam Kingma
Siebe de Vries
Tjalling Schippers